کوپلینگ هیدرولیک

کوپلینگهای هیدرولیک به 2 بخش تقسیم میشوند،  کوپلینگهای هیدرولیک وکوپلینگهای هیدرولیک فشاربالا.

کوپلینگهای هیدرولیک :
  این رده از محصولات در 2 گونه فشارمتوسط وفشار قوی بافشار کاری بالغ بر 400 بار و برای موارد مصرف صنعتی وسیارارائه شده اند.

کوپلینگهای هیدرولیک فشار بالا :
کوپلینگهای اتصال سریع تا فشارکاری 3000 بار ، گیج ها ونیز آداپتورهای فشار بالارا برای موارد مصرف گوناگون با فشارکاری بالا ارائه مینماید.

 

کوپلینگ های هیدرولیک برای جدا سازی شیلنگ از دستگاه و قطع و وصل کردن مدار هیدرولیکی استفاده می شود این کوپلینگ ها قالباً با متریال خاص طراحی شده که در برابر فشارکارایی خود را از دست ندهد.


تصاویر