اتصالات هیدرولیک

اتصالات هیدرولیک برای نصب بر سر شیلنگ های هیدرولیک طراحی شده که عموما از جنس فولاد می باشد. این اتصالات که با آبکاری سفید و آبکاری زرد (هفت رنگ) می باشد به سر شیلنگ های هیدرولیک پرس می شود.

اتصالات هیدرولیک یا همان اتصالات فشار قوی را میتوان به چند تیپ مختلف تقسم بندی کرد.

1. اتصالات آلمانی

2. اتصالات انگلیسی

3. اتصالات آمریکایی یا همان اتصالات پرچی

 

اتصالات هیدرولیک را در شکل های صاف و خم و نیم خم می توان ارائه داد

تصاویر