پمپ هیدرولیک

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه ميشود، بستگی دارد.

پمپ جابجايي مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصي از سيال را به سيستم هيدروليك ارسال مينمايد. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای ، پره ای و  پیستونی محوری و شعاعی ميباشد.

 

پمپ های هیدرولیک را به چند دسته مختلف می توان تقسم کرد :

1. پمپ های هیدرولیک دنده ای

2. پمپ های هیدرولیک پیستونی

3. پمپ های هیدرولیک کاتریجی

4. پمپ های هیدرولیک اسکرو

تصاویر