شلنگ های صنعتی و هیدرولیک

شیلنگ های صنعتی یا شیلنگ های هیدرولیک که برای انتقال مواد استفاده می شود را می توان به گونه های مختلف نام برد که هر یک از آنها کارایی های مخصوص خود را دارا می باشند.

همان گونه که روز به روز صنعت پیشرفت میکند شیلنگ ها با کارایی های مختلف تولید میشود. در زیر شیلنگ ها را به دو گروه عمومی تقسم بندی میکنیم :

 

 1. شیلنگ های هیدرولیک فشار قوی؛ شیلنگ های سیم دار : این شیلنگ ها عموما برای انتقال روغن کاربرد دارد که با توجه به بافت سیم های داخل آن فشار های بالا را تحمل میکند این شیلنگ ها به دسته های مختلف تقسیم میشود که این تقسیم بندی بر مبنای فشار کاری می باشد.

- شیلنگ های یک لاسیم

- شیلنگ های دولا سیم

- شیلنگ های چهار لاسیم

- شیلنگ های شش لا سیم

 

 2. شیلنگ های صنعتی : این دسته از شیلنگ ها که عموما با فشارهای پایین تری از شیلنگ های هیدرولیک می باشد بنا به مصارف مختلف و نوع سیال تقسیم بندی میشود. این شیلنگ ها با توجه به فلکسی بلی بودن بالا این امکان را به وجود می اورد که در شرایط مختلف قابل نصب شوند. این شیلنگ ها را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد :

- شیلنگ های هوا

- شیلنگ های روغن

-. شیلنگ های مواد غذایی

-. شیلنگ های ضد سایش ( سند بلاست )

- شیلنگ های بتون

-. شیلنگ های اسید

-. شیلنگ های بنزین

- شینگ های گاز

تصاویر