کوپلینگ صنعتی

کوپلینگ های صنعتی برای نصب بروی شیلنگ های صنعتی می باشد که برای اتصال صریع کمک می کند این ک.پلینگ ها با تیپ های مختلف می باشد این مدل کوپلینگ ها نیازی به پرس کردن بر روی شیلنگ ندارند زیرا با بست و اقلام مشابه قابل اتصال بر روی شیلنگ می باشد.

تصاویر