لوله های صنعتی

لوله های هیدرولیک جهت انتقال سیال بافشار های بالا طراحی شده است. این لوله ها معمولاً با اتصالات آلمانی استفاده میشود که این موضوع باعث شده که تمامی سایز های لوله ها بر مبنای میلیمتر باشد.

نوع جنس لوله هابدون درز بوده که در دو جنس مختلف قابل ارائه میباشد :

1. لوله های بدون درز استیل

2. لوله های بدون درز آهنی (فولادی)

تصاویر