دستگاه پرس

دستگاه پرس برای پرچ کردن اتصالات بر روی شیلنگ ها می باشد این دستگاه ها تا فشار 200 تن را بر روی اجسام می تواند وارد کند که در سایز های مختلف موجود می باشد . این دستگا ها با قابلیت تعوض لقمه های پرس این توانایی را دارد که سایز های مختلف شیلنگ را پرس و آنها را پرچ کند با توجه به فشاری که وارد می کند می تواند هر گونه جسمی را پرچ کند.

تصاویر